Customs Academy by Rusak

Quiz celny - Na skróty...


Opis
… czasem się da, czasami nie; bywają pomocne, innym razem wyprowadzają na manowce.

Skróty (choć najczęściej chodzi jednak o skrótowce, zwane też akronimami) z dość dużą swobodą i społecznym przyzwoleniem na wciskanie ich gdzie się tylko uda, wchodzą do codziennego użycia, wdzierając się w naszą rzeczywistość – najczęściej w tą zawodową.

Ich mnogość i powszechność występowania zdaje się być najlepszym dowodem na to, że stosowanie skrótów raczej nasze życie ułatwia niż komplikuje. Czasami jednak mogą niestety wprowadzić w zakłopotanie tych, którzy nie brylują w danej sferze życia lub w jakiejś branży.

Dziś proponujemy sprawdzenie Waszego poziomu znajomości w skrótów występujących na pograniczu sfery celnej i transportowej
Treść
  • Skrótowce
Zasady ukończenia
  • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone